08-41067800 info@gulahunden.se

Sekretesspolicy och GDPR

Gula Hunden Webbyrå AB (Gula Hunden) samlar in relevant information från kunder och potentiella kunder för att kunna utföra vårt arbete och leverera våra tjänster inom digital marknadsföring, sökmotoroptimering, analyser och webbutveckling.

Vilka personuppgifter hanterar vi

Gula Hunden har endast företag som kunder. I syfte att kontakta potentiella kunder och att upprätthålla en affärsrelation med våra befintliga kunder kan vi samla in personuppgifter i form av förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress och i vissa fall ip-nummer. Vi hanterar endast personnummer i det fall vår kund är en enskild firma eller om informationen avser en av våra anställda.

Personuppgifterna samlas in manuellt genom att vi hittar publik information på webben (t ex på hemsidor, eniro.se, allabolag.se, hitta.se, Google och andra webbplatser) eller genom att personuppgifterna lämnas till oss frivilligt t ex vid begäran om offert eller ett anställningsavtal.

Vi lagrar personuppgifter tills vidare och raderar personuppgifter omgående på begäran.

Personuppgifter som samlats in av Gula Hunden lämnas endast ut till berörda anställda inom Gula Hunden. Personuppgifter kan även hanteras och lagras i externa system enligt nedan.

Övrig insamlad information

Vid behov samlar vi in information om våra kunders eller potentiella kunders verksamheter, till exempel bransch, marknad, målgrupp och konkurrenter. Informationen lämnas till oss frivilligt av kunder eller potentiella kunder och används till att kunna placera annonser på relevanta plattformar, till relevanta målgrupper. informationen används även till att göra sökords-, ranking- och konkurrentanalyser.

Sekretess

All information som samlas in av Gula Hunden behandlas med strikt sekretess och delas ej med tredje part. Informationen används ej heller till något annat syfte än att leverera våra tjänster till den som lämnat informationen till oss.

Var lagrar och hanterar vi personuppgifter

Gula Hunden kan hantera och lagra personuppgifter i databasen för vår hemsida samt i externa system. Gula Hunden är enligt GDPR ansvarig för all information vi hanterar och lagrar i både egna och externa system. Vi är även ansvariga för att dokumentera och informera om hur vi hanterar personinformation samt att på begäran radera eller lämna ut personuppgifter elektroniskt.

Personuppgifter i externa system

Vi använder ett externt system för fakturering-, bokföring- och CRM avs befintliga och potentiella företagskunder samt leverantörer och samarbetspartners. I detta system kan vi hantera personuppgifter som förnamn, efternamn, e-postadress och telefonnummer.

För att sprida information om viktiga händelser i vår bransch samt våra tjänster kan vi skicka nyhetsbrev till befintliga och potentiella kunder genom ett externt system. Detta system kan samla in personuppgifter i form av förnamn, efternamn, ip-adress och e-postadress. Du kan avprenumerera på våra nyhetsbrev genom att klicka på ”Avprenumerera” eller ”Unsubscribe” i ett nyhetsbrev som du har fått från oss.

Begäran om dina personuppgifter, rättelser och raderingar

Dataskyddsförordningen GDPR innebär att Gula Hunden är skyldig att på begäran lämna information till den registrerade om vilka uppgifter vi behandlar om dig. Informationen ska lämnas till dig kostnadsfritt. Gula Hunden ska också på begäran lämna ytterligare information, t ex om hur länge personuppgifterna kommer att lagras och att du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

På begäran har du också rätt att få ut informationen elektroniskt från oss. Gula Hunden kan lämna ut informationen till dig i CSV-format eller som en Excel-fil.

Innan vi lämnar ut personuppgifter kommer vi säkerställa att begäran verkligen kommer den person som vi har uppgifter om.

Kontakta oss om du vill ha information, begära rättelse eller radering av dina personuppgifter.

Felaktiga personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in är publika eller har lämnats till oss frivilligt. Det kan ändå bli fel i våra register pga manuell hantering av personuppgifterna. Om vi upptäcker felaktigheter rättar vi dessa omgående och informerar de som har tillgång till informationen, dvs berörda anställda inom Gula Hunden. Vi informerar även personen i fråga om rättelsen av personuppgifterna.

Om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av Gula Hunden har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Kontakt och Juridiska ärenden

Vid frågor, klagomål eller juridiska ärenden som rör Gula Hundens sekretesspolicy och agerande i enlighet med GDPR: kontakta Mary-Ann Aro via e-post mary-ann.aro@gulahunden.se eller på telefon 070-553 33 45.

Uppdatering

Vid ändringar eller tillägg uppdaterar vi villkoren på denna webbsida omgående. Senaste uppdateringsdatum är 2020-09-22.

Cookies

Läs även om Cookies på vår webbplats.